Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Lite matkornjord er udyrket

7. januar 2014Norge har svært lite dyrkbar jord i reserve. 12,5 millioner dekar er ubenyttet dyrkbar jord, og under to prosent ligger i områder egnet for matkorndyrking – et areal tilsvarende halve Oslo kommune.

Bare tre prosent av Norges areal er jordbruksareal, og stadig forsvinner dyrkbar jord til fordel for nye boliger, veger og industri. I årene 2005 til 2011 ble i gjennomsnitt 7500 dekar dyrket jord årlig omdisponert til andre formål enn landbruk. Det svarer til tre fotballbaner per dag.
– Man har lett for å tro at vi har mye dyrkbar jord i reserve som kan brukes hvis det trengs, men det stemmer ikke, sier avdelingsdirektør Hildegunn Norheim i Norsk institutt for skog og landskap. 

Mest egnet til fôrdyrking
Det meste av det vi regner som dyrkbar mark, i tillegg til den som allerede er utnyttet, ligger på steder med et klima som ikke egner seg til matkorndyrking. Det vil si langt til fjells eller langt mot nord.
– Disse områdene kan brukes til å dyrke gress og korn til dyrefôr, noe som indirekte kan øke matproduksjonen. Men det kan ikke dyrkes matkorn der, sier hun. 

Oversiktskart på nett
Norsk institutt for skog og landskap gir nå ut et nytt kart som gir oversikt over hvor den dyrkbare jorda ligger. De oppdaterte kartene gir et riktigere bilde av landskapet, og mye av den jordbruksreserven som tidligere har vært oppgitt som tilgjengelig i statistikken har i realiteten vært borte lenge. Kartene gjør det lettere å se hvor den dyrkbare marka er. Alle kartene er fritt tilgjengelige på nettet.
– De er sentrale verktøy både i landbruksforvaltningen og arealplanlegging og for politikere og andre beslutningstakere, sier Norheim.

Les mer om dette på Norsk institutt skog og landskap sine nettsider 

 Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO