Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Kvalitet krever kompetanse

6. januar 2014

Olav P Breivik (foto: Jon Gran)
Olav P Breivik (foto: Jon Gran)

Olav P. Breivik (61) er kornprodusent på 2800 dekar i Hobøl kommune i Østfold. Han har klare meninger om hva som kreves av framtidige kornprodusenter.
– Vi er matprodusenter, og er vel den eneste næringa som ikke fordrer fagbrev. Det er underlig, sier Breivik.

Bonde Olav P. Breivik en en markant aktør i næringslivet. Byggvare, korn, elektro, bil, klinikk og bolig er alle næringsområder han er innom. Det virker ikke som det er grenser for hva denne målbevisste hoblingen engasjerer seg i.
Han har vært medlem i KiO sinde starten i 1997. Selv om han tiln å ikke har hatt verv i organisasjonen, har han allikvel vært en av de mest engasjerte.

Smalere fagfelt
KiO er den eneste organsiasjonene som kun arbeider for kornbonden gjennom å legge vekt på økonomiske, faglige og sosiale kår. Breivik er ikke i tvil om KiOs rolle med et klart fokus på det å være kornprodusent.
– Det er lettere å få fram budskapet når fagfeltet er smalere. Tar man hele bondeproduksjonen under ett, drukner kornprodusenten. Hele landbrukspolitikken på ett brett blir for innviklet for de fleste, forklarer Breivik.

Sikre rekruttering
Den nye regjeringen legger opp til endringer som vil få konsekvenser for landbruket, ei næring som allerede sliter med rekruttering. Breivik mener et av de viktigste tiltakene den nye landbruksministeren kan gjøre, er å sikre produsenter et økonomisk utbytte som oppmuntrer til rekruttering inn i næringen.
– Gå igjennom virkemiddelapparatet slik at det hamoniserer med Landbruks- og matmeldingen, samt å se på tiltak slik at flere bønder kan få eie jorda de driver, lyder hans klare råd.
At nye kornprodusenter trenger engasjement og genuin interesse er viktig. Minst like viktig er kompetanse om det en driver med. Gode agronomiske kunnskaper er en viktig basis, mener Breivik.
– Færre og færre har agronomisk bakgrunn, og vi ser mange uheldige virkninger av manglende kompetanse. Tekniske ferdigheter og driftsteknisk forståelse er viktig, sier Breivik.

Produksjonsutfordringer
Også i Østfold er store deler av landbruksarealet bortforpaktet. Dette skaper utfordringer med investeringer i jordforbedrende tiltak, som for eksempel grøfting og kalking.
– I Østfold er 50 % av jorda bortforpaktet, og det er grunn til å stille spørsmål om dette er samfunnsmessig forsvarlig. Å kunne hente ut stordriftsfordeler er for mange motivasjonen til å leie mer jod. Olav P. Breivik mener den største forutsetningen for å kunne ta ut stordriftsfordeler i framtiden, vil være om flere kornbønder fikk muligheten til å eie en større del av jorden de allerede driver.
– Det er ikke sikkert det er galt at gjennomsnittsbruket går opp 100 dekar på 20 år, sier han.

– Ingen fasit på størrelse
Olav P. Breivik driver selv 2800 dekar korn, og er med det en av de største kornprodusentene i landet. I framtiden ser det kanskje ut til å bli flere enheter av denne størrelsen.
– Det er ingen fasit på størrelse. Det hele er snakk om hva hver enkelt har av menneskelige og økonomiske ressurser, sier Olav P. Breivik.
Videre poengterer han viktigheten av å rette fokus mot det som er arbeidsoppgavene og konsentrere seg om dem for å oppnå et best mulig resultat. Dette er viktig om kornbonden skal klare å levere topp produkter, som bare kommer gjennom bevisst holdning til kvalitet i alle ledd. Det krever organisering på en slik måte at man har tid til alle gjøremål på en god måte.
– Jeg pleier å si det slik: Om ortopedene på vårt sykehus kun skulle jobbe på kvelder og netter, så ville vi ikke hatt den gode kvaliteten som vi har. Det er liten grunn til å tro at det er annerledes i kornproduksjonen, poengterer han.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO