Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Kravdokument Jordbruksoppgjøret 2021

16. mars 2021

Stange kornsilo
Stange kornsilo

Med utgangspunkt i styrets og årsmøtets behandlinger av krav foran årets jordbruksoppgjør hadde styret møte med partene i oppgjøret 5. mars. I forkant av møtene med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Staten v/ Landbruks- og matdepartementet, ble dokumentet oversendt.

Fra kravdokumentet har vi hentet følgende formuleringer om økonomisk utvikling for kornprodusenten: 

Økonomi:

Kio mener kornøkonomien må styrkes med disse 4 komponentene:

  • Gapet mellom kornproduksjon og de øvrige produksjonene i jordbruket må tettes. Differansen
    vil vises i referansebrukene når nye beregninger kommer. 
  • Inntektsutvikling som de andre produksjonene i landbruket for året det forhandles for
  • Kornet skal ha sin del av den tettingen av gapet som jordbruket krever i forhold til sammenligningsgruppen
  • Full kostnadskompensasjon. KIO viser til Budsjettnemndas beregning av hva som kreves for å dekke økte kostnader.

    KiO krever følgende konkrete økninger for en riktig lønnsomhetsutvikling:

  • 50 øre/ kg i 2021og 2022 etter kostnadskompensasjon.
  • Arealtilskudd: Krever økning på hhv 100 og 50 kr for 0-400 og 400-800 daa. I tillegg mener KiO at det må innføres driftsvansketillegg på små og dårlig arronderte teiger, uavhengig av bruksstørrelse.

Da budsjettnemnda ikke har kommet fram med tall for kostnadsutviklingen siste år, og det var forenklede forhandlinger i fjor, hersker det fortsatt usikkerhet rundt kostnadsutviklingen. KiO må derfor vente på disse tallene før vi kan si hva som må til for å kompensere for økte kostnader. Disse skal dekkes utenom kravet på 50 øre/ kg korn.

KiOs kravdokument foran jordbruksoppgjøret 2021Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO