Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Høringssvar Grytten-utvalget

17. januar 2023

Høringssvar Grytten-utvalget

KiO, ved leder Håkon Tørrestad, leverte i går organisasjonens høringssvar til LMD etter flere styremøter og diverse mailveksling. Styrets fokus har vært på det som er spesielt for korn og som kanskje ikke har kommet så godt fram i andres høringssvar. Størrelsesfordelingen på kornbrukene gir mange bruk på under 0,5 årsverk. Dette er et av hovedpunktene i svaret. Hele svaret ligger vedlagt. Du finner det ved å klikke på linken.

Fra høringssvaret:

Vurdering: Størrelsesfordelingen og antall aktive produsenter i kornproduksjonen er ien spesiell situasjon i norsk jordbruk: Det er en stor andel av kornarealet og dermeden viktig del av norsk selvforsyning som er drevet av mindre produsenter. For kornproduksjon betyr det at 30-40% av arealet tas ut av beregningsgrunnlaget (55 og 75% av brukene). (SSB skiller på arealer under 300 og 500 dekar). Vi mener det er uforsvarlig at en så stor andel av produksjonen ikke skal hensyntas ved inntektssammenligningen. Det utgjør en betydelig og viktig del av norsk matproduksjon, og det er avgjørende for norsk selvforsyning å holde disse arealene i drift framover.

  • KIO er av den oppfatning at det er grunnleggende feil å ta ut alle bruk under ca. 0,5 årsverk (76 vf., sau, 31 ammekyr og 400 da korn mm.).
    Avgitt høringssvarDel denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO