Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Fortsatt et stykke igjen

5. mai 2018

Fortsatt et stykke igjen

– Staten tilbyr mer på korn enn jordbrukets krav, men det er fortsatt ikke nok til å kompensere for tidligere manglende kostnadsinndekning, sier John Lilleborge, leder for Kornbøndenes interesseorganisasjon (KiO) som reaksjon på Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger. 

Jordbruket krevde 1,83 milliarder kroner og Statens tilbud lød på 1 milliard kroner da det ble lagt fram fredag ettermiddag. For kornbøndene isolert sett, er tilbudet positiv lesning. At Staten tilbyr mer enn kravet, vitner om vilje til satsning på kornproduksjon. 

– Statens forhandlingsutvalg er enig i at det ligger muligheter for mer hvetedyrking, og går derfor inn med større prisøkning på hvete enn de andre kornartene, står det å lese i tilbudsdokumentet. 

Ikke fornøyd

Selv om Statens tilbud er i tråd med kravet og på noen områder over, er ikke John Lilleborge, leder for KiO, helt fornøyd. 

– Dessverre er det fortsatt langt unna å rette opp underkompensasjonen for økte gjødselkostnader i 2008, sier han. 

John Lilleborge, leder i KiO. Foto: Linda Sunde

John Lilleborge, leder i KiO. Foto: Linda Sunde.

I KiOs innspill til jordbruksforhandlingene var det opprinnelig et krav på 60 øre per kilo korn. Bakgrunnen for kravet bunner i behovet for kostnadskompensasjon og et ønske om å skape optimisme i kornproduksjonen med sikte på økt matvaresikkerhet i Norge. 

– Tilbudet fra Staten tilsvarer kun en tredel av dette, med cirka 20 øre per kilo korn i gjennomsnittlig nettoeffekt, forklarer Lilleborge. 

Økt hveteproduksjon

Statens forhandlingsutvalg er enig i at det ligger muligheter i norsk hvetedyrking, med særlig vekt på økt bruk av norsk hvete i kraftfôr. 

– Dette er grunnen til forslag om større prisøkning for hvete enn andre kornarter, skriver forhandlingsutvalget. 

For hvete, rug og erter til modning er det lagt fram forslag om en økning på 10 øre per kilo, mens det for de andre kornartene (med unntak av oljevekster) er forslag om økning på 8 øre per kilo. 

For å stimulere til økt kornproduksjon på den gode jorda i kornområdene, foreslår Statens forhandlingsutvalg å øke arealtilskuddet i sone 1-4. 

– Dette er nesten det dobbelte av hva jordbruket krevde for samlet AK-tilskudd, sier Lilleborge. Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO