Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Generell informasjon

Postadresse
KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
Høyvangvegen 40
Blæstad
2322 RIDABU

E-post kio@kio.no
Tlf 957 69 860

Bakere og kornbønders gjensidige avhengighet

19. januar 2012

Bakere og kornbønders gjensidige avhengighet

Navn: Anders Vangen
Stilling: Daglig leder Baker- og Konditorbransjens Landsforening - BKLF
Anders Vangen tar imot På Kornet i NHO’s høyborg ved Frognerparken i Oslo.
BK har 170 medlemsbedrifter av totalt 400 her til lands. Vangen er daglig leder for en organisasjon som rår over 80 % av bakerne og tilsvarende volum i stk eller kr av norske bakeverk, solgt over disk.

Utgangspunktet for besøket er behovet for en prat etter en tidligere disputt/ e-postveksling med Vangen angående prising av norsk korn og bakernes kostnader. Så for å ta det først som sist: I gjennomsnitt fordeler kostnadene i et brød seg slik:
Faste kostnader: 31 %
Lønnskostnader: 31 %
Råvarekostnader: 38 %
Av råvarekostnadene er ca 50 % knyttet til melet.
I snitt, sier Vangen, koster et brød ca 5 kr å lage. Melkostnaden pr brød er altså i underkant av 1 kr.
Om kornprisen/ melkostnaden da stiger tilsvarende 2-3 øre pr brød, skulle altså ikke dette bety all verden. Men i forhandlinger med dagligvarekjedene vil vi få tilsvarende motargument fra kjøper, sier Vangen: 2-3 øre mer pr brød, multiplisert med x antall millioner brød, blir svært mange penger.

Importøkning
Men mest bekymret er Vangen for importøkningen på halvfabrikata og ulike bakverk: Importen er en realitet. Over en lang rekke år har det vært en jevn økning. Bare fra 2008 til 2009 gikk importen ned. Hvorfor? Jo: Her konkurrerte vi med varer produsert med samme råvarepris. Dette viser at prisen, både på verdensmarkedet og i Norge har stor betydning for størrelsen på importen. Den beste måten å begrense importen på, er å holde norsk kornpris til industrien på stabilt nivå.
Og, fortsetter han: Med importert mengde på 70.000 tonn, kan en ikke lenger kimse av en årlig økning på 5-10 %. Vi er derfor helt avhengig av stabile rammebetingelser, deriblant prisen på norske råvarer for å kunne vinne tilbake noe av det tapte.

Økonomi hos bakeriene
Vangen har lenge vært opptatt av de minkede driftsmarginene i bakeriene. For noen år siden lå disse på 6-8 %. I 2008-2010 lå de på ca 3 %, mens de i fjor var så vidt negative med – 0,5 %. Heller ikke 2012 ser ut til å bli noe annerledes enn fjoråret.
Stor kapasitet, få, men store kjøpere og vertikal integrering er noen av grunnene til at bakeriene sliter. For å ta det siste først: Både bøndene, via møllene, og dagligvarebransjen kjøper seg inn i bakeriene for å sikre enten avsetning eller gunstige innkjøp. Totalt blir nå mer enn 50 % av volumet produsert i bakerier med slikt eierskap, sier Vangen. Med en overkapasitet i bransjen ender det med en kamp med pris som et svært viktig moment. Resultatet blir da at noen selger med tap, i stedet for å bli stående uten kunder. Det er ingen sunn utvikling.
Selv om baking også skjer på importert matkorn, er det helt selvfølgelig at baking i norske bakerier først og fremst skjer på norske råvarer. Kunne vi derfor fått til en ordning der det ikke var toll på nødvendig import, hadde det vært interessant for norske bakere.

Økonomi for norske kornprodusenter
BKLF har, som en av sine oppgaver, å være vaktbikkje i forhold til saker som omhandler korn i jordbruksoppgjøret. Krav om høyere kornpris blir derfor fulgt opp raskt av foreningen med beskjed om at kostnadene da bare flyttes over på neste ledd, nemlig bakerne.
Men, sier Vangen: Selvsagt ønsker vi at også kornbønder skal kunne tjene penger på sin produksjon. Hvis det er uinteressant for en baker å investere på grunn av for dårlig, eller manglende avkastning på innskutt kapital, er ikke verden annerledes for kornbønder. Vi har derfor sansen for å øke prisnedskrivingstilskuddet minimum like mye som det som kreves i prisøkning. Der har vi nok et krav vi kan enes om, sier han.

En sterk allianse
Allianser har større mulighet til å få gjennom sine krav, mener Vangen. Dersom kornbønder og bakere kan gå sammen om felles krav i forkant av jordbruksoppgjøret, kan det vise seg å gi resultater. Verken KiO eller BKLF synes de blir hørt på en tilfredsstillende måte slik situasjonen er pr i dag.
Vangen lister opp 4 punkt som han mener kan være utgangspunkt for et samarbeid:

 Øke prisnedskrivingen
 Fjerne toll på korn som ikke truer norsk kornproduksjon
 Gjeninnføre støtteordning til strateginettverk for bakere, i samarbeid med Innovasjon Norge og Nofima
 Lage et transparent system for verdikjeden korn

KiOs styre blir utfordret til å gå gjennom disse punktene og vurdere hvordan de to organisasjonene kan fremme dem i fellesskap og eventuelt om KiO har andre krav som vi kan samles om.

På Kornet takker for seg og ønsker bakerne lykke til, selv i vanskelige tider.


Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 KIO